YOUEXPLORE CAMPUS ILLUSTRATION.jpg
 
 

OPPDAGAR

Etter noen veldig interessante år med YOUEXPLORE fagene i ungdomskolen ønsker vi nå også å tilby et 11. år for ungdommen. Dette har vært en drøm for oss i mange år, nå realiserer vi - med oppstart allerede høsten 2019.

Vi er nå i gang med å bygge et helt nytt skole -og forskningsanlegg ute i Øygarden vest for Bergen som står klart for elevene til høsten. Dette vil også huset internatet. Det nye bygget vil sammen med de to forskningsskipene YOUEXPLORE 1 og YOUEXPLORE 2 være elevenes klasserom.

Året er ment å inspirere elevene i en veldig viktig fase av livet. En fase der man ofte er usikker på hvordan man tar de riktige valgene for fremtiden, og ikke minst en fase der man skal finne ut hvilke valg som gir energi og motivasjon nok til å satse på drømmene.

De miljømessige utfordringene vi har rundt oss i dag gjør oss ekstra fokusert på å gi eierskap til bærekraft. Med Øygardens mange naturlige energikilder ønsker vi å fokusere på all den fornybare energien rundt oss i sol, vind, tidevann, bølger og så videre. 

Vi skal skape en arena gjennom YOUEXPLORE CAMPUS der ungdommen oppdager styrkene sine, får oppleve mestring, dra på oppdagelsesreiser, opprette samarbeid og oppdage naturen som leke- og arbeidsplass. Navnet på skoleåret har vi nettopp derfor kalt Oppdager. Vi skal oppdage og vi skal lære å bygge hverandre opp.

Gjennom YOUEXPLORE CAMPUS gjør vi tradisjonelt teoretiske fag om til praktiske fag. 

Vi vil la ungdommen forske i havet med undervannsdroner, seilbåter og kajakker og hva de enn kommer på. Lage satellitter som vi skyter opp fra Andøya for å samle inn data om jordens tilstand, dra på ekspedisjoner til havs og til lands, og oppdage lysten til å følge drømmer – og motet til å gjøre det.

Vi i Dale Oen Experience har siden oppstarten hatt 70-80 tusen barn og ungdom på besøk hos oss. Det har gjennom dette arbeidet blitt tydelig for oss at et alternativ til videregående skole direkte etter 10. klasse er helt nødvendig for mange flotte ungdommer. Dette har vi nå endelig gleden av å tilby!

YOUEXPLORE CAMPUS fokuserer ikke på å gi karakter – vi bygger karakter.


 
OPPDAG HAVBUNNEN.jpg

NØKKELAKTIVITETER

Entreprenørskap

Styrkepedagogikk.

Fellesskapsopplevelser.

Pirring av nysgjerrighet, forskning og mestring. (YouExplore-fag).

Bygge kropp og psyke

Bygge karakter

Tematurer m/forskning og teknologi

OPPFINNE DRONE.jpg

TILBUDET VEKTLEGGER

Trene opp evnen til å identifisere egne styrker- kropp/ psyke/ ferdigheter


Trene opp evnen til å identifisere andres styrker -kropp/ psyke/ ferdigheter


Samarbeidsferdigheter & dannelse (karakterbygging, samarbeid, kommunikasjon, kritisk tenking- Takk for treningen, god morgen). 


Mening. Bærekraft og medborgerskap


Nysgjerrighet (forskning)


Kreativitet & problemløsing (entreprenørskap)

OPPLYSE SOLCELLE.jpg

HVEM - HVA - HVOR

Tilbudet er for ungdommer fra 15 - 18 år

Internat med alle måltider som oppdagerne skal lage i felleskap

Lærestedet vil være på vårt Dale Oen Senter , på vår nye forskningskatedral og på våre Forskningskip Youexplore 1 & 2

Oppstart uke 34

Varigheten er august - Juni

Pris: 115.000 inkludert internat, ekspedisjoner og mat.

Spørsmål sendes til : oppdagar@daleoen.com

PÅMELDING OG SPØRSMÅL BRUK SKJEMAET NEDENFOR:

Navn *
Navn
OPPSØKE DRONE.jpg